ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Ολόκληρη η προκήρυξη για τη Δημοτική Αστυνομία (ΦΕΚ)

Εκδόθηκε όλη η μεγάλη προκήρυξη σε ΦΕΚ του ΑΣΕΠ για την Δημοτική Αστυνομία (1Κ/2024) μέσω της οποίας προβλέπονται 1.213 μόνιμες προσλήψεις. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Ολόκληρη η προκήρυξη για τη Δημοτική Αστυνομία (ΦΕΚ).