ΑΣΕΠ 1Κ/2023: Αιτήσεις τώρα για μόνιμες προσλήψεις στο υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ολόκληρη η προκήρυξη - Επιλέγονται υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύθηκε ολόκληρη η προκήρυξη 1Κ/2023 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 52 μονίμων υπαλλήλων στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μέσω του διαγωνισμού 1Κ/2023 του ΑΣΕΠ επιλέγονται υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Προθεσμία και ειδικότητες για μόνιμες θέσεις εργασίας στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρώτη προκήρυξη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού του 2023, αρχίζει στις 3 Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 21 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

  • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ
  • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ειδικότερα, το ΑΣΕΠ προκηρύσσει:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), σαράντα επτά (47) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), πέντε (5) θέσεις.

Κλάδου/Ειδικότητας ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι υποψήφιοι/ες για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής.

Ολόκληρη η προκήρυξη 1Κ/2023 του ΑΣΕΠ

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram