ΑΣΕΠ 1Ε/2019: Ενστάσεις από σήμερα για την προκήρυξη της Βουλής

Ολόκληρη η διαδικασία

Αρχίζει από σήμερα (24/10) η υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων της προκήρυξης 1Ε/2019 του ΑΣΕΠ.

Ο διαγωνισμός αφορά την πρόσληψη  Ειδικών Επιστημόνων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο ‘’Νομικής’’ [κωδικός θέσης: 10001], στην Βουλή των Ελλήνων.  

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την ημέρα Πέμπτη 24.10.2019 έως και την πάροδο της Δευτέρας  04.11.2019.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram