ΑΣΕΠ 13Κ/2021: Οριστικά αποτελέσματα για μόνιμες θέσεις εργασίας σε δήμους

Ποιες κατηγορίες αφορά - Δείτε τους πίνακες
Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης μονίμων 13Κ/2021 εξέδωσε το ΑΣΕΠ. Αφορά απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης μονίμων 13Κ/2021 εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Αφορά απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής:

«Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 66/31.12.2021/τ. ΑΣΕΠ2/18.01.2022/τ. ΑΣΕΠ6/3.02.2022/τ. ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, σαράντα μίας (41) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

β) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.»

 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram