ΑΣΕΠ 12Κ/2021: Το γράφημα των αιτήσεων - Μία θέση ΠΕ διεκδικείται από 149 υποψηφίους

Επίσημα στοιχεία
Τον αριθμό των αιτήσεων για την προκήρυξη 12Κ/2021 δημοσιοποίησε το ΑΣΕΠ. Οι πιθανότητες επιτυχίας για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Τον αριθμό των αιτήσεων για την προκήρυξη 12Κ/2021 δημοσιοποίησε το ΑΣΕΠ. Οι πιθανότητες επιτυχίας για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 12Κ/2021 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 65/22.12.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν μίας (101) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 12.986 αιτήσεις.

Ειδικότερα, οι πιθανότητες επιτυχίας και διορισμού διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (8.781 αιτήσεις για 59 θέσεις): Πιθανότητα επιτυχίας 1:149 (Μία θέση διεκδικείται από σχεδόν 149 υποψηφίους)

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (4.205 αιτήσεις για 42 θέσεις): Πιθανότητα επιτυχίας 1:100 (Μία θέση διεκδικείται από περίπου 100 υποψηφίους)

 12Κ προκήρυξη του ΑΣΕΠ

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram