Αριστοτέλειο: Μεταδιδακτορικές υποτροφίες

Προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες - Ολόκληρη η προκήρυξη

Θέση υποτροφίας για έναν υποψήφιο διδάκτορα προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τίτλος έργου: «Μακροβιότητα και ευζωία χοιρομητέρων: Δείκτες γενετικής επιλογής, διατροφική διαχείριση αναπτυσσόμενων νεαρών χοιρομητέρων και έλεγχος των επιπτώσεων των λοιμώξεων του ουροποιητικού»

Επιστημονικός υπεύθυνος: κ. Φορτομάρης Πασχάλης, καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας.

Διδάκτορας Κτηνιατρικής

Δικαιολογητικά: 

  • Αίτηση
  • Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
  • Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών
  • Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

Μηνιαία Αμοιβή: 1.050 ευρώ

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες:

- Τηλέφωνο: 2310999808

- ΕΛΚΕ ΑΠΘ: τηλέφωνα 2310994009 και 2310994082

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram