ΑΠΘ: Υποψήφιοι διδάκτορες στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Γνωστικά αντικείμενα - Προθεσμία
Το Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες.

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ.

Γνωστικά αντικείμενα:

Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας

  • Νεοελληνική Ιστορία: δύο (2) θέσεις
  • Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων: δύο (2) θέσεις
  • Τουρκολογία: δύο (2) θέσεις
  • Ιστορία Χωρών Χερσονήσου του Αίμου: μία (1) θέση
  • Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία: μία (1) θέση

Τομέας Αρχαιολογίας

  • Προϊστορική Αρχαιολογία: τρεις (3) θέσεις
  • Κλασική Αρχαιολογία: μία (1) θέση
  • Βυζαντινή Αρχαιολογία: πέντε (5) θέσεις

Τομέας Ιστορίας της Τέχνης

  • Ιστορία της Τέχνης: δύο (2) θέσεις

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στα 23105223 και 23105225.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram