Ανοίγει εκ νέου το myBusinessSupport για 4 ενισχύσεις

Σε ΦΕΚ νέες αποφάσεις

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ νέες αποφάσεις με τις οποίες επέρχονται αλλαγές στις ημερομηνίες της πλατφόρμας myBusinessSupport για αιτήσεις που αφορούν ενισχύσεις και επιχορηγήσεις.

Ειδικότερα:

  • Αίτηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιοκάρπου που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 κατά το έτος 2021, και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2021.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται έως και την 23 η Αυγούστου 2022, καθώς και από την 9η Μαρτίου 2023 έως και την 13η Μαρτίου 2023.

  • Αίτηση για τη χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιοκάρπου που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2021.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την 23η Δεκεμβρίου 2022, καθώς και από την 16η Μαρτίου 2023 έως και την 20η Μαρτίου 2023.

  • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις μεταποίησης, συσκευασίας - αποθήκευσης και εμπορίας σύκων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 κατά το έτος 2021, και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται έως και την 10η Αυγούστου 2022, καθώς και από την 9η Μαρτίου 2023 έως και την 13η Μαρτίου 2023.

  • Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις μεταποίησης, συσκευασίας - αποθήκευσης και εμπορίας σύκων που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την 15η Δεκεμβρίου 2022, καθώς και από την 16η Μαρτίου 2023 έως και την 20ή Μαρτίου 2023.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram