Αναπτυξιακός νόμος: Από 5 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τις τουριστικές επενδύσεις

Ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου καθεστώτος ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ
Από 100.000 χιλιάδες ευρώ έως 1.000.000 εκατ. ευρώ το ύψος των επιδοτήσεων

Αίτηση για υπαγωγή του επενδυτικού τους σχεδίου στο καθεστώς «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων» του νέου αναπτυξιακού νόμου θα μπορούν να υποβάλλουν από τις 5 Σεπτεμβρίου και έως τις 5 Δεκεμβρίου 2022 οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Πρόκειται για το δεύτερο καθεστώς που ενεργοποιείται,  μετά το καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» με το οποίο ξεκίνησε ο νέος αναπτυξιακός νόμος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου καθεστώτος ανέρχεται το 2022 σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εκατ. ευρώ θα δοθούν με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής. Τα υπόλοιπα 75 εκατ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ποια επενδυτικά σχέδια μπορούν να υπαχθούν

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων 4 τουλάχιστον αστέρων
 • εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων
 • επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων
 • ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων
 • ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων
 • ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α' 155), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων, τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων
 • ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον σωρευτικά φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε ορεινές περιοχές, περιοχές σε απόσταση έως 30 χλμ από τα σύνορα, σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων ενώ κατατάσσονται στην κατηγορία των 5 κλειδιών και διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων
 • ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4 αστέρων

Ύψος επενδυτικών σχεδίων

 • Για την υπαγωγή στο καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο ανέρχεται:στο ποσό του 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσειςποσό των 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσειςστο ποσό των 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις

  στο ποσό των 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

  ποσό των 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://opsan.mindev.gov.gr).

Σημειώνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και από την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας, δεν υποβάλλονται στο παρόν καθεστώς.
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram