Αιτήσεις έως τις 2 Μαΐου για τα Σχέδια Βελτίωσης (παράταση)

Νέα απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Όταν η υλοποίηση των επενδύσεων προηγείται της απόφασης ένταξης, αυτή πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπος Κασίμης, με υπογεγραμμένη απόφασή του, τροποποιεί ημερομηνίες που αφορούν και τα δύο στάδια του προγράμματος.

Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση, παρατείνεται έως τις 2 Μαΐου 2018 η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης).

Η διαδικασία

Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν και οριστικοποιούν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης λαμβάνοντας ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής του αιτήματός τους.

Η επιλεξιμότητα των επενδύσεων ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της αίτησης.

Επισημαίνεται ότι όταν η υλοποίηση των επενδύσεων προηγείται της απόφασης ένταξης, αυτή πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου, χωρίς να υποχρεώνει το ελληνικό Δημόσιο σε συγχρηματοδότησή της.

Το δεύτερο στάδιο

Στο δεύτερο στάδιο, έπειτα από ανακοίνωση της ΕΥΕ ΠΑΑ, οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος.

  • Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21/12/2017
  • Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου σταδίου, ορίζεται η 02/05/2018
  • Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του δευτέρου σταδίου ορίζεται η 05/06/2018
  • Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/06/2018

Η έγγραφη υποβολή της αίτησης στήριξης υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

Η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ είναι η 18η Μαΐου 2018.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram