8.500 θέσεις σε πρόγραμμα ΟΑΕΔ

Ποιοι οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ.

Βασικός σκοπός είναι η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
Δικαιούχοι είναι τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΆΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες, και το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών έως τα 750 € μηνιαία.
Διαδικασία:
  • Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής και εντολή κενής θέσης και προσδιορίζουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης
  • Ο ΟΑΕΔ επιβεβαιώνει ότι ο δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις
  • Οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΆΕΔ υποδεικνύουν στον δικαιούχο υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης, με σειρά προτεραιότητας βάσει του αριθμού των μηνών μακροχρόνιας ανεργίας
  • Ο δικαιούχος επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο

Επισημαίνεται πως ξεκινούν οι προσλήψεις 8.500 μακροχρόνια ανέργων σε δήμους και επιχειρήσεις ΟΤΑ όλης της χώρας.

Δικαίωμα διορισμού έχουν άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις διάρκειας 12 μηνών.

Ο μισθός των νεοπροσλαμβανόμενων ανέρχεται έως και το ποσό των 750 ευρώ το μήνα.

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram