7 υποτροφίες από κοινωφελές ίδρυμα (Πηνελόπη Κατσέα - Σπάνδου)

Ανάλυση επιδότησης, απαιτούμενα προσόντα, ποσό, προθεσμίες, πληροφορίες - Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία "Ίδρυμα Υποτροφιών Απόρων Νέων και Νεανίδων Πηνελόπης Κατσέα - Σπάνδου" χορηγεί 7 υποτροφίες. 

Ειδικότερα:

  1. 4 υποτροφίες αξίας 1.500 ευρώ η κάθε μία, θα χορηγηθούν για μόρφωση σε Τεχνικές Σχολές κάθε ειδικότητας
  2. 3 υποτροφίες αξίας 2.000 Ευρώ η κάθε μία (Πανεπιστημιακή μόρφωση σε θετικές επιστήμες και εικαστικές τέχνες)

*Μόνο αν μείνουν αδιάθετες κάποιες από τις υποτροφίες των θετικών επιστημών που αποτελούν τον κύριο στόχο του Ιδρύματος και ειδικότερα 1 σε Προπτυχιακούς φοιτητές (οι οποίοι δεν θα φοιτούν στο 1ο έτος σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019) 1 σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές και 1 σε υποψήφιο Διδάκτορα, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Ελληνική ιθαγένεια, ηλικίας μέχρι 36 ετών
  • Καταγωγή από το Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης
  • Να προέρχονται από αποδεδειγμένα φτωχές οικογένειες
  • Να διακρίνονται για επίδοσή τους στα γράμματα

Πληροφορίες:

- Πρόεδρος Ιδρύματος κ. Χατζηαντωνίου Νικόλαος

Τηλέφωνο: 2310 - 359400

Προθεσμία: έως Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram