7 συνεργάτες ζητά το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Στο πλαίσιο του έργου «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή»
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά έως τις 24/08/2021

Την πρόσληψη 7 νέων συνεργατών προωθεί Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία».

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία εάν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες μπορεί να ανανεωθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου έως τις 24/08/2021 και ώρα 17:00.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram