62 ευκαιρίες για πέντε ειδικότητες στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Ποιοι και πως συμμετέχουν - Προθεσμίες, προσόντα και δικαιολογητικά
Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι νέες προσλήψεις

Πτυχιούχοι πληροφορικής, οικονομολόγοι, δασολόγοι και μηχανικοί διαφόρων ειδικεύσεων θα προσληφθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει τριετή σύμβαση εργασίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 14 Φεβρουαρίου.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών, που οφείλουν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, περιλαμβάνει:

  • Έντυπο Αίτησης
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
  • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νομίμου απαλλαγής
  • Τίτλοι Σπουδών
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αναγγελίας ή βεβαίωση περί πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
  • Πιστοποιητικά Βεβαιώσεις – Αποδείξεις Επαγγελματικής Εμπειρίας
  • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2)
  • Πιστοποίηση χειρισμού Η/Υ όπου απαιτείται

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, ειδικότητες και προσόντα: ΕΔΩ

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram