60 προσλήψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Προϋποθέσεις, προθεσμία
Οι βασικές αποδοχές ανέρχονται σε 5.130 ευρώ μηνιαίως.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκηρύσσει  γενικό διαγωνισμό (AD 5) για την πρόσληψη 60 υπαλλήλων στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (ΓΔ TRAD).

Θέσεις ανά γλώσσα:

  • 12 - Βουλγαρικά
  • 12 - Γαλλικά
  • 12 - Μαλτέζικα
  • 12 - Σλοβακικά
  • 12 - Σουηδικά

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού καλύπτει συνεπώς πέντε γλώσσες.

Μπορείτε να εγγραφείτε στον παρόντα διαγωνισμό μόνο για μία από τις πέντε αυτές γλώσσες.

Πρέπει να κάνετε την επιλογή κατά την ηλεκτρονική εγγραφή.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

  • είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • απολαύουν τα πολιτικά δικαιώματα
  • έχουν τακτοποιηθεί με βάση της νομοθεσίας της χώρας σας θέματα στρατολογίας
  • παρέχουν τα αναγκαία για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων

Οι βασικές αποδοχές ανέρχονται σε 5.130,98 ευρώ μηνιαίως.

Οι αποδοχές αυτές υπόκεινται στον κοινοτικό φόρο και τις άλλες παρακρατήσεις που προβλέπει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, οι βασικές αποδοχές προσαυξάνονται, υπό ορισμένους όρους, με επιδόματα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022, στις 17.00, ώρα Λουξεμβούργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε ΕΔΩ.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram