6 προσλήψεις στο ΤΕΙ Ηπείρου

Απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 30 Ιουνίου 2019

Με έξι υπαλλήλους ενισχύεται το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου.

Οι ειδικεύσεις που ζητούνται έχουν ως εξής:

  • Διοικητικό προσωπικό (1 θέση)
  • Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, ειδικός σε θέματα επεξεργασίας εικόνων από UAV και ανάλυσης εικόνων (1 θέση)
  • Δασολόγος–Περιβαλλοντολόγος ειδικός στην λήψη δασοδιαχειριστικών δεδομένων (1 θέση)
  • Μετεωρολόγος με εμπειρία στη διαχείριση χρονοσειρών μετεωρολογικών δεδομένων (1 θέση)
  • Γεωτεχνικός με εμπειρία σε εφαρμογές τηλεπισκόπισης (2 θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τις 16 Φεβρουαρίου 2018.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στη διεύθυνση του φορέα.

Πληροφορίες: Έναντι Γέφυρας Αράχθου, Τ.Κ 471 32, Άρτα. Επικοινωνία: 2681 050249

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για τις ειδικότητες.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram