40 προσλήψεις στις Aντιπροσωπείες της ΕΕ

Προϋποθέσεις και προθεσμία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα προσλήψεων από τον οποίο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «προϊσταμένους/-ες διοίκησης» (ομάδα καθηκόντων AST).

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων/-ουσών: 40

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να:

  • απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ
  • έχουν εκπληρώσει στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram