4.305 προσλήψεις μονίμων με τρεις προκηρύξεις

Αιτήσεις από τέλη Μαΐου
ΑΣΕΠ και φορείς επισπεύδουν την έκδοση των τριών προκηρύξεων

Ξεκινά η διαδικασία για την πρόσληψη 4.305 μονίμων με τρεις διαφορετικές προκηρύξεις.

Ολόκληρη η διαδικασία θα γίνει εξ΄ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει από τα τέλη Μαΐου.

Θα επιλεγεί προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Το "πακέτο" των θέσεων περιλαμβάνει:

  • 2.909 μόνιμοι στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι
  • 187 στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
  • 1.209 σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας

Σημειώστε ότι τόσο το ΑΣΕΠ όσο και οι φορείς επισπεύδουν την διαδικασία έκδοσης των τριών προκηρύξεων.

Άλλωστε, για δύο από αυτές αναμένεται η δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. 

Κριτήρια

Η εμπειρία (ειδική ή απλή), ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών και η γνώση ξένων γλωσσών -μαζί με τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που προβλέπονται για κάθε ειδικότητα- θα κρίνουν τον διορισμό. 

Πρέπει να δείτε:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram