3 υποτροφίες σε ερευνητικό εργαστήριο

Προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας

Το Εργαστήριο Μυοσκελετικού Υπερηχογραφικού Ελέγχου, με επικεφαλής τον καθηγητή Dr. Kay Raum, στο Κέντρο Ανανεωτικών Θεραπειών του Βερολίνου-Βραδεμβούργου (BCRT), διαθέτει μία θέση μεταδιδάκτορα και δύο διδακτορικές θέσεις με τίτλο έργου "Ποσοτικό Μυοσκελετικό Υπερηχογράφημα (Οστά, Μύες και Χόνδρους)".

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πανεπιστημιακό πτυχίο στην φυσική και στην τεχνολογία υπολογιστών
  • Γνώσεις προγραμματισμού (Verasonics, Ultrasonix, Octave, C ++)
  • Άριστη γνώση Αγγλικών

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Συστατικές επιστολές από ειδικούς (ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας αυτών)
  4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Προθεσμία: έως Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Πληροφορίες: 

-Dr. Kay Raum

Διεύθυνση: Augustenburger Platz 1, 13353 Βερολίνο, Γερμανία

E-mail: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram