3 υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών

Ολόκληρες οι προκηρύξεις

1η υποτροφία Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «TECAS-MATCHING FUNDS», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δ. Μαυρίλα, αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, προτίθεται να χορηγήσει μία υποτροφία.

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστομηχανική Νανοϊνωδών Εμφυτευμάτων με τη μέθοδο της ηλεκτροϊνοποίησης»

Απαραίτητα Προσόντα: 

  • Καλή γνώση της Νανοτεχνολογίας
  • Γνώση Φαρμακοκινητικής & Ηλεκτροϊνοποίησης
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Πτυχίο Master (Μ.Δ.Ε.) σε Βιοϋλικά-Νανοτεχνολογία

Υποβολή Πρότασης: ΕΔΩ

Διάρκεια: 14 μήνες, υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης 

Κωδικός Έργου: 52280000

Προθεσμία: έως Τρίτη 23 Οκτωμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης 

 Προθεσμία: έως Τρίτη 23 Οκτωμβρίου 2018

Πληροφορίες: 

-Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών

Τηλέφωνο: 2610-997610

-κα Ζωή Λυγερού

Ε-mail: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram