241 προσλήψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ειδικότητες, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (στο εξής: EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «τεχνικούς» (ομάδα καθηκόντων AST) ή ως «προσωπικό υποστήριξης» (ομάδα καθηκόντων AST-SC).

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι και οι επιτυχούσες υποψήφιες που θα προσληφθούν από τον διαγωνισμό EPSO/AST/150/21 θα εργαστούν στους προαναφερόμενους τρεις τομείς.

Οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες των τομέων 1 και 2 του διαγωνισμού EPSO/AST/150/21 θα προσληφθούν κυρίως στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο (όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δοθεί προτεραιότητα στις προσλήψεις στο Λουξεμβούργο).

Οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες του τομέα 3 του διαγωνισμού EPSO/AST/150/21, καθώς και του διαγωνισμού EPSO/AST-SC/11/21 θα προσληφθούν κυρίως στις εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ίσπρα (Ιταλία), στην Καρλσρούη (Γερμανία), στο Petten (Κάτω Χώρες) και στο Geel (Bέλγιο).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις εν λόγω διαδικασίες επιλογής.

Θέσεις ανά κλάδο:

  • 92 - Τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσων και συνεδριάσεων
  • 114 - Τεχνικοί κτιρίων
  • 20 - Τεχνικοί εργαστηρίων
  • 15 - Βοηθοί εργαστηρίων

Η παρούσα προκήρυξη αφορά δύο διαγωνισμούς, ο ένας εκ των οποίων περιλαμβάνει τρεις τομείς.

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν μόνο σε έναν τομέα ανά διαγωνισμό.

Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε διάφορες δοκιμασίες.

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στον ιστότοπο της EPSO https://epso.europa.eu/job-opportunities

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη και για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε ΕΔΩ.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram