14 προσλήψεις στον δήμο Ζίτσας

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Την πρόσληψη 14 εργατών πρασίνου προωθεί ο δήμος Ζίτσας.

Οι ενδιφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 30 Απριλίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη. 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram