13 υποτροφίες στην Ισπανία

Επιστημονικά πεδία, απαιτούμενα προσόντα, διάρκεια, προθεσμίες

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος Διδακτορικών Διατριβών CRG, επιλέγονται φοιτητές με γνώσεις στις βιολογικές ή βιοϊατρικές επιστήμες, τη φυσική, τη χημεία, τα μαθηματικά και την επιστήμη των υπολογιστών.

Έρευνες στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

  1. Βιοπληροφορική, τεχνολογική ανάπτυξη, ενσωμάτωσης δεδομένων, μοντελοποίησης συστημάτων
  2. Ιατρική γονιδιωματική, συμπεριλαμβανομένης της κλινικής και στατιστικής γενετικής
  3. Συστήματα βιολογίας (νευροβιολογίας, ποσοτικής κυτταρικής βιολογίας, κυτταρικής δυναμικής, συνθετικής βιολογίας)
  4. Κυτταρική βιολογία, προσεγγίσεις για κατανόηση διαδικασίας διαχωρισμού, ανάπτυξης και οργάνωσης ιστών

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πανεπιστημιακό πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σε αντίστοιχο τομέα
  • Ερευνητική εμπειρία και ισχυρή δέσμευση για επιστημονική έρευνα
  • Άριστη γνώση Αγγλικών

Υποτροφίες:
- 4 υποτροφίες μέσω προγράμματος "Contratos predoctorales Severo-Ochoa para la Formación de doctores” 2018, που χρηματοδοτείται από MINECO (“Ministerio de Economía y Competitividad”)
- 6 υποτροφίες προγράμαμτος "Proyectos I+D Excelencia/Retos” 2018 που χρηματοδοτείται από MINECO 
- 3 υποτροφίες μέσω του Luciano Di Croce lab (2) και Marc Martí-Renom lab (1). Στο πρόγραμμα "Innovative Training Network"

Διάρκεια: 3 - 4 χρόνια

Προθεσμία: έως Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2018

Πληροφορίες:

*E-mail: [email protected]

*ΕΔΩ

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram