120 υποτροφίες από το Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν μέσω email, φαξ ή ταχυδρομικώς μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη χορηγεί 120 υποτροφίες για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Υποτροφίες δίδονται για όλα τα επίπεδα από αρχάριους μέχρι και Proficiency και περιλαμβάνουν όχι μόνο τα δίδακτρα αλλά και τα βιβλία. Έχουν διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης για επόμενα έτη με την προϋπόθεση οι υπότροφοι να είναι συνεπείς στην παρακολούθηση και στη μελέτη των μαθημάτων τους.

Τα μαθήματα διεξάγονται στα δύο εξουσιοδοτημένα εκπαιδευτήρια του Ιδρύματος, δηλαδή στη Σχολή Αγγλικών Εστία Νέας Σμύρνης και στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ντέσσυ Τοπουζίδου, στη Βούλα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

  • Να είναι τουλάχιστον 12 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί πριν από την 1 Σεπτεμβρίου 2011. Ανώτατο όριο ηλικίας δεν υπάρχει.
  • Να έχουν τουλάχιστον ένα γονέα ή πρόγονο στις προηγούμενες τρεις γενιές που να ήταν Έλληνας.
  • Να είναι Ελληνο-ορθόδοξοι και να μην ανήκουν σε κανένα άλλο θρήσκευμα.
  • Nα έχουν μόνιμο τόπο διαμονής τους την Ελλάδα, Κύπρο ή Κωνσταντινούπολη για τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την υποβολή αίτησης.
  • Να είναι πρόθυμοι να σπουδάσουν σε ένα από τα δύο συμβεβλημένα εκπαιδευτήρια, δηλαδή στη Σχολή Αγγλικών Εστία Νέας Σμύρνης ή στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Dessy Topouzides στη Βούλα.

Σημειώστε τα δικαιολογητικά:

  • Απλή φωτοτυπία σχολικού ελέγχου, απολυτηρίου ή πτυχίου που να αναγράφει και βαθμό
  • Απλή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, Κάρτας Ομογενών ή Πιστοποιητικού Γεννήσεως (για ανηλίκους, μη κατόχους Αστυνομικής Ταυτότητας)
  • Απλή φωτοτυπία Πιστοποιητικού Βαπτίσεως (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται η θρησκεία στην Αστυνομική Ταυτότητα)
  • Απλή φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας Φορολογικού Έτους 2021 του υποψηφίου καθώς και των γονέων για άγαμους, ή του/της συζύγου για έγγαμους

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν μέσω email, φαξ ή ταχυδρομικώς μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Θα ειδοποιηθούν όλοι υποψήφιοι μέσω email μετά τις 30 Ιουνίου, 2023 για τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης των Υποτροφιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2107299170 ή στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram