1 διδακτορική και 2 μεταδιδακτορικές υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών

Απαιτούμενα προσόντα, προθεσμίες και ολόκληρες οι προκηρύξεις

[2 Μεταδιδακτορικές υποτροφίες] Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Ευφυές ολοκληρωμένο συνεργατικό σύστημα οδικής ασφάλειας και συντήρησης οδικών υποδομών προς το 2020 – ΟΔΟΣ 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κωστόπουλο Βασίλειο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει 2 ανταποδοτικές υποτροφίες.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  • Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με του έργου
  • Δίπλωμα Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού 
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
  • Παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές  
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές  
  • Γνώση Αγγλικών

Διάρκεια: 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Ηλεκτρονική Αίτηση: ΕΔΩ

Προθεσμία: έως Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram