Εξέλιξη διαγωνισμών

Προκηρύξεις 1 2 3 4 5 6 7 8
15Κ/2017 (ΟΑΕΔ) 25/10/2017 15/11/2017 30/11/2017 4/12/2017 Βρίσκεται εδώ!      
14Κ/2017 (Γ.Ν. Παπαγεωργίου) 25/10/2017 13/11/2017 28/11/2017 4/12/2017 Βρίσκεται εδώ!      
12Κ/2017 (ΔΕΗ) 21/9/2017 9/10/2017 24/10/2017 27/10/2017 Βρίσκεται εδώ!      
16Κ/2017 (υπ.Πολιτισμού) 6/12/2017 8/1/2017 Βρίσκεται εδώ! 29/1/2018        
7Κ/2016 (υπ.Υγείας) 4/1/2017 17/1/2017 17/2/2017 20/2/2017 21/2/2017 26/10/2017 6/11/2017  Βρίσκεται εδώ!
13Κ/2017 (διάφοροι φορείς) 24/10/2017 7/11/2017 22/11/2017 27/11/2017 Βρίσκεται εδώ!      
1Κ/2017 (υπ. Δικαιοσύνης) 6/3/2017 20/3/2017 7/4/2017 10/4/2017 13/4/2017 20/10/2017 30/10/2017 Βρίσκεται εδώ!
6Κ/2017 (Υπ. Ασύλου) 25/5/2017 15/6/2017 30/6/2017 4/7/2017 7/7/2017 8/11/2017 20/11/2017 Βρίσκεται εδώ!

 

24/01/2017 | 11:24
Στάδια εξέλιξης 
1. Δημοσίευση στο ΦΕΚ 4. Κατάθεση δικαιολογητικών 7. Ενστάσεις
2. Υποβολή αιτήσεων 5. Επεξεργασία δεδομένων 8. Οριστικά αποτελέσματα
3. Λήξη προθεσμίας 6. Προσωρινά αποτελέσματα  

 

6Κ/2017 (Υπ. Ασύλου), 15Κ/2017 (ΟΑΕΔ), 14Κ/2017 (Γ.Ν. Παπαγεωργιου), 16Κ/2017 (υπ.Πολιτισμού), 13Κ/2017 (διάφοροι φορείς)