Βρείτε, τώρα, το πρόγραμμά σας

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Τίτλος Δίδακτρα Προθεσμία
Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ιόνιο Πανεπηστήμιο Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Ιστορική Έρευνα - Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες 4.000 ευρώ 31/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων 4.500€ 31/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ιστορίας Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες €4.000 31/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ειδίκευση στη Νεφρολογική Φροντίδα 2.000 ευρώ 31/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Χρηματοοικονομική Διοίκηση 4.500 ευρώ 31/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση» από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 3,600 ευρώ 29/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης: «Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων» Δωρεάν 26/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επιστήμες-Μηχανική Περιβάλλοντος Δωρεάν 26/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας «Τουριστικές επιχειρήσεις» 4.800 ευρώ 26/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μαθηματικών «Σπουδές στα μαθηματικά» Δωρεάν 26/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη

Σελίδες