Βρείτε, τώρα, το πρόγραμμά σας

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Τίτλος Δίδακτρα Προθεσμία
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μεσογειακών Σπουδών Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες €3.000 01/12/17Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Βιοτεχνολογία - Ποιότητα διατροφής και Περιβάλλοντος €4.000 01/12/17Ολόκληρη η προκήρυξη
ΑΣΠΑΙΤΕ Παιδαγωγικό Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης €3.500 27/11/17Ολόκληρη η προκήρυξη
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Εκπαίδευση και Πολιτισμός €3.500 03/11/17Ολόκληρη η προκήρυξη
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Εκπαίδευση και Πολιτισμός €3.500 03/11/17Ολόκληρη η προκήρυξη
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Σχολή Οικονομίας Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία €5.000 03/11/17Ολόκληρη η προκήρυξη
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εξ΄Αποστάσεως Εκαίδευση Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία - 03/11/17Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Πολιτικής Επιστήμης Τοπική Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση €4.000 31/10/17Ολόκληρη η προκήρυξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιατρική Σχολή Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία €5.000 31/10/17Ολόκληρη η προκήρυξη
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγροτικής Παραγωγής Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη €4.000 20/10/17Ολόκληρη η προκήρυξη

Σελίδες