Βρείτε, τώρα, το πρόγραμμά σας

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Τίτλος Δίδακτρα Προθεσμία
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Χρηματοοικονομική Διοίκηση 4.500 ευρώ 31/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση» από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 3,600 ευρώ 29/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης: «Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων» Δωρεάν 26/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας «Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές» Δωρεάν 26/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επιστήμες-Μηχανική Περιβάλλοντος Δωρεάν 26/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης: «ΠΜΣ Χημείας» Δωρεάν 26/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση-Διακυβέρνηση» 3.600 ευρώ 26/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας «Τουριστικές επιχειρήσεις» 4.800 ευρώ 26/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μαθηματικών «Σπουδές στα μαθηματικά» Δωρεάν 26/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας «Πληροφοριακά Συστήματα» 2.850 ευρώ 22/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη

Σελίδες