Βρείτε, τώρα, το πρόγραμμά σας

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Τίτλος Δίδακτρα Προθεσμία
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση-Διακυβέρνηση» 3.600 ευρώ 26/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης: «Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων» Δωρεάν 26/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας «Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές» Δωρεάν 26/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας «Τουριστικές επιχειρήσεις» 4.800 ευρώ 26/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μαθηματικών «Σπουδές στα μαθηματικά» Δωρεάν 26/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης: «ΠΜΣ Χημείας» Δωρεάν 26/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επιστήμες-Μηχανική Περιβάλλοντος Δωρεάν 26/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Σχολή Οικονομίας Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη €9.000 22/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ ΑΕΙ Πειραιά-Heriot Watt University: «Ενεργειακά συστήματα» 6.600 ευρώ 22/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας «Πληροφοριακά Συστήματα» 2.850 ευρώ 22/01/18Ολόκληρη η προκήρυξη

Σελίδες