Βρείτε, τώρα, το πρόγραμμά σας

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Τίτλος Δίδακτρα Προθεσμία
Πολυτεχνείο Κρήτης Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον Δωρεάν 16/09/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος-Ιστορία Αρχαιολογία Δωρεάν 17/09/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών Δωρεάν 20/09/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιστορία της Τέχνης Δωρεάν 21/09/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Κοινωνιολογίας Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί Δωρεάν 27/09/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προσχολική Εκπαίδευση Δωρεάν 26/01/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις Δωρεάν 17/07/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής Δωρεάν 16/07/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη 1.800 16/07/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π) Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών Δωρεάν 15/07/18Ολόκληρη η προκήρυξη

Σελίδες