Βρείτε, τώρα, το πρόγραμμά σας

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Τίτλος Δίδακτρα Προθεσμία
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Παν. Θεσσαλίας: Πειραματικές-Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες Δωρεάν 30/04/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ΕΣΔΥ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 1.500 ευρώ 21/05/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ΕΣΔΥ Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία 1.500 ευρώ 21/05/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ΕΣΔΥ Δημόσια Υγεία 1.500 ευρώ 21/05/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Νομικών Επιστημών Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις 4.000 ευρώ 31/05/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΠΘ:Διοικητική Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό 12.000 ευρώ 31/05/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση 5.125 ευρώ 31/05/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Νομικών Επιστημών Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις 4.000 ευρώ 16/06/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης Παν.Κρήτης: «Υδατοκαλλιέργειες, Περιβάλλον και Κοινωνία» 4.500 ευρώ 03/08/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Διεθνής Δημόσια Διοίκηση 3.650 14/09/18Ολόκληρη η προκήρυξη

Σελίδες