Κύπρος: Θέσεις για ψυκτικούς και ηλεκτρολόγους

Κύπρος
Κύπρος: Θέσεις για ψυκτικούς και ηλεκτρολόγους
Προσόντα, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας με τους εργοδότες
ηλεκτρολόγοι
Μιχάλης Τσιλιβάκος
06/04/2018 | 07:29

Ο πάροχος κατασκευαστικών λύσεων Bluesun Automation Ltd αναζητά προσωπικό τριών ειδικοτήτων για τη Λευκωσία και την Πάφο.

Οι  ψυκτικοί μηχανικοί θα προσληφθούν για σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση εξιδικευμένης ψύξης για κέντρα υπολογιστων (CCU, chillers).

Οι θέσεις:

(1) Τεχνικοί ηλεκτρολόγοι (Λευκωσία)

Προσόντα:

 • Τεχνικές γνώσεις σε ηλεκτρολογικά, εγκατάσταση ηλεκτρολογικών, συστημάτων ασφαλείας και δομημένης καλωδίωσης
 • Να κατευθύνουν την ομάδα στην εγκατάσταση βάση των οδηγιών και σχεδίων που θα δοθούν από τον επιστάτη ηλεκτρολόγο
 • Πάνω από 6 χρόνια σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 

Προθεσμία: 05/05/2018

E-mail: info@bluesun.com.cy (θέμα Τεχνικός Ηλεκτρολόγος στην Λευκωσία)

 

(2) Τεχνικοί ηλεκτρολόγοι (Πάφος)

Προσόντα:

 • Τεχνικές γνώσεις σε ηλεκτρολογικά, εγκατάσταση ηλεκτρολογικών, συστημάτων ασφαλείας και δομημένης καλωδίωσης
 • Να κατευθύνουν την ομάδα στην εγκατάσταση βάση των οδηγιών και σχεδίων που θα δοθούν από τον επιστάτη ηλεκτρολόγο
 • Πάνω από 6 χρόνια σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 

Προθεσμία: 05/05/2018

E-mail: info@bluesun.com.cy (θέμα Τεχνικός Ηλεκτρολόγος στην Πάφο)

 

(3) Ψυκτικοί μηχανικοί (Λευκωσία)

Προσόντα:

 • Κατάρτιση μηχανικού ψυκτικού εξοπλισμού και βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας και υδραυλικής (κοπή σωλήνων, ηλεκτροκόλληση σωλήνων, κόλληση σωλήνων, θερμομόνωση, σφράγιση εξαρτημάτων, ανίχνευση διαρροών και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης)
 • Πιστοποιητικό χειριστή φθοριούχων αερίων 
 • Γνώση Αγγλικών και γνώσεις υπολογιστών
 • Άδεια οδηγού

Προθεσμία: 05/05/2018

E-mail: info@bluesun.com.cy (θέμα Ψυκτικός Μηχανικός θέση εργασίας)

Σχετικά Άρθρα