2 εργάτες στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Λασιθίου
2 εργάτες στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
Θα υπογραφούν ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών
Μαρία Πέππα
14/02/2018 | 10:42

Την πρόσληψη δυο εργατών, εκκινεί η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. 

Θα προσληφθούν υπάλληλοι για απασχόληση διάρκειας δύο μηνών. 

Δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι υποψήφιοι ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη διεύθυνση του φορέα.  

Σημειώστε, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα  

Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή 

Λήγει
16/02/18

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€780

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Πολυτεχνείου 1, Τ.Κ 721 00, Άγιος Νικόλας, Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού (υπόψη κ.Μαντζουράνη Κ.). Επικοινωνία: 2841 34 03 45

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΥΕ Εργατών: 1.530 μόρια (Δήμος Θεσσαλονίκης, ΣΟΧ6/2016)